• Header

Communicatie

Marketing en communicatie zijn vakgebieden die in het verlengde van elkaar liggen. Het één kan niet zonder het ander. Dat wil niet zeggen dat het één hetzelfde is als het ander.

Communicatie is de vertaalslag van marketingstrategie naar een specifieke doelgroep. Door middel van communicatie bereikt een bedrijf haar klanten. Communicatie betekent 'het overbrengen van een boodschap'. Alle activiteiten waardoor informatie, dwz gegevens, wensen, gedachten, feiten en gevoelens worden overgebracht naar of ontdekt bij andere mensen.

Definitie
Communicatie is de uitwisseling van informatie, zoals spraak, tekst, videomateriaal etc. tussen mensen. Het kan worden gezien als proces, dat zich in een keten van elkaar opvolgende stappen tussen 'afzender' en 'ontvanger'. De overdracht van deze informatie kan rechtstreeks zijn (als mensen elkaar direct zien) of via een medium (televisie, radio, internet).

Voorbeeld
Marketing kan als doelgroepsegmentatie hebben: mannen tussen de 18 en 50 jaar.

Communicatie zal deze doelgroep herdefiniëren omdat de doelgroep voor communicatie te breed is. Met mannen van 18 of van 50 communiceer je anders. Zij begeven zich in een andere levensfase en zullen andere behoefte en dus communicatie nodig hebben. Communicatie kan deze marketingsegmentatie door segmenteren naar:

- Mannen tussen de 18 en 26
- mannen tussen de 26 en 35
- mannen tussen de 35 en 45
- mannen tussen de 45 en 55

Zie hier het verschil tussen marketingbeleid en communicatiebeleid!

De 6 C's
Communicatie vertaald ook marketinginstrumenten (De P's) naar C's van communicatie. Voorbeeld: in marketing hebben we het over 'productbeleid', maar in de communicatie noemt men dit 'oplossingen voor problemen'. Een klant wil een boor kopen, omdat hij/zij een gat in de muur wilt. Je verkoopt dan geen boor, maar een gat in de muur.

1. Customer solution
Product naar consumentenoplossing (Customer solution)

2. Cost to the customer
Prijs naar kosten voor de consument (Cost to the customer); een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding, met veel keuzemogelijkheden en afgestemd op verschillende doelgroepen.

3. Convenience
Van plaats naar gemak (convenience) ofwel; 'gemak van de klant', redenen om te kiezen voor een dienst of product;

4. Communicatie concept
Een concept bestaat uit een pakket met verschillende (innovatieve) ideeën, niet slechts één. Deze ideeën zijn getoetst en vervolgens op elkaar afgestemd waardoor ze verbonden zijn en ze elkaar versterken. Hierdoor ontstaat synergie en toegevoegde waarde. In eerste instantie is een 'concept' ontwikkeld van uit een abstractie, daarna dient deze geconcretiseerd te worden. Van belang is dat het concept consistent en consequent is in communicatie. Er mogen geen cognitieve dissonanties (tegenstrijdige boodschappen) in zitten, die verstoren de communicatie en daarmee de geloofwaardigheid van het concept.

Communicatiemodel
Het AIDA-model is een communicatiemodel, waarbij vier essentiële stappen die in een uitingen aan bod moeten komen beschreven wordt. AIDA is een acroniem dat gevormd wordt door Attention, Interest, Desire en Action.

AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen. Het is in het oorspronkelijke model niet mogelijk om zonder attentie een uiteindelijke voorkeur of actie te bewerkstelligen. Het model schrijft echter niet voor of de stappen in één of meerdere uitingen moeten worden doorlopen. Het AIDA-model is daarmee geschikt voor zowel individuele uitingen, als complete reclamecampagnes.

A (Attention)
Allereerst moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur opvallende reclame-uiting.

I (Interest)
Belangstelling of interesse (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod.

D (Desire)
Verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de consument te overtuigen dat het product of merk waardevol is.

Actie (Engels: Action)
Dit is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. De consument moet de gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te informeren waar het product te verkrijgen is.

Van AIDA naar AICDAS
Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. Er wordt dan gesproken van het AIDAS-model. Ook wordt tegenwoordig wel de C van conviction of overtuiging ingevoegd. Na het creëren van interesse moet een reclame-uiting dan in overtuiging resulteren. Dit wordt het AICDAS-model genoemd.

Een ander nieuw inzicht omtrent het AIDA-model betreft de volgorde. Voor sommige producten en productuitingen kan de volgorde van de verschillende stappen anders zijn dan het A-I-D-A patroon. Zo kan een verlangen (desire) bij sommige producten voorafgaan aan de interesse- of de attentiefase. Ook kan in gevallen van cognitieve dissonantie de A van action de eerste stap in het AIDA-proces zijn. Het feit dat iemand een product reeds gekocht heeft, kan er dan voor zorgen dat hij meer interesse in de reclameuitingen heeft en met behulp hiervan (achteraf) zijn interesse en verlangen rechtvaardigt.

 

 • Switch-over for knowhow

  • Meer marketingexpertise in huis
  • Resultaatgerichte aanpak
  • Inzetten van de juiste middelen
  • Meetbare resultaten
  • Vergroten commerciĆ«le slagkracht
  • Versterken concurrentiepositie
 • Quote of the month:


  The best way to predict your future is to create it.

  Abraham Lincoln