• Header

Marketing mix

Bestond de marketingmix jarenlang uit slechts 4 P’s, inmiddels zijn er heel wat P’s bijgekomen.

Deze P’s moet u zien als ‘marketinginstrumenten’ waar langs het commerciële strategische beleid (marketingplan) wordt geformuleerd. Ten grondslag aan deze P’s ligt marktonderzoek. In dit marktonderzoek komen aanbod; de markt, de concurrentie en klantenonderzoek. Met andere woorden; we baseren ons niet op aannames (ideeën), maar op feiten.

P van Passion
De passie van een ondernemer is de werkelijke drijfveer van de onderneming en het management team. Deze bestaat uit een visie en een missie.

Visie
Een visie is ‘een beeld van de toekomst’, waar we willen komen te staan over bijv. 3 of 5 jaar, hoe we de branche of markt zien veranderen en hoe we hierop gaan inspelen en voorop lopen.

Missie
Een mission statement is een kort en bondige zin die het totale mindset en doel in één korte zin samenvat. In deze zin herkennen zowel interne klanten (personeel) als externe klanten (…) zich en biedt hen een houvast en voordeel.

P van Prestatie
De P van prestatie draait om de doelstellingen. Dit zijn feitelijk de doelstelling van een onderneming. Marketingdoelstellingen kunnen zijn:
- Streven naar een bepaalde omzet;
- Streven naar een bepaalde afzet;
- Streven naar een bepaald marktaandeel;
- Streven naar een bepaald rendement.

P van Positionering
Positioneren is een belangrijk marketingbegrip waarmee getracht wordt een product of dienst bewust een plaats te geven in het hoofd van de afnemer (breinpositie). Het gaat hierbij om een perceptie ten opzichte van de concurrent. Met deze techniek wordt getracht een imago of identiteit te creëren in de perceptie (in het hoofd) van de doelgroep. Dit imago is vaak gebaseerd op een verdedigbaar concurrentievoordeel.

De kern van het formuleren van een strategie ligt in het positioneren van de onderneming in de bedrijfstak. Een goede positionering is er één van waaruit de onderneming zich kan verdedigen tegen deze concurrentiekrachten of ze ten gunste van de onderneming kan laten werken. De mogelijkheden en de te voeren strategieën om deze positie te bereiken worden in grote mate beïnvloed door de structuur van de bedrijfstak waarin de onderneming opereert. Bij positioneren denkt men meestal als eerste aan de markt, aan klanten, aan concurrenten. Ze zijn allen belangrijk bij positioneren, maar het positioneren begint toch echt van binnen uit. Vanuit de kerncompetenties: wie zijn we nu echt, wat kunnen we werkelijk heel goed, wat bindt ons, et cetera.

Voor medewerkers werkt de positionering als een baken. Het is een concept dat richting geeft aan een breed scala van activiteiten: een communicatiecampagne, new product development, de manier waarop men naar buiten treedt en ga zo maar door.

P van Propositie
Wanneer u vanuit de ‘positionering’ weet welke plek u in de markt wilt in nemen kan de propositie worden ontwikkeld.

Technisch gezegd: is het geheel van producttechnische, psychologische, communicatieve en service-aspecten dat een aanbieder van een bepaald merk voor een specifieke groep consumenten/klanten heeft ontwikkeld.

Met andere woorden; De propositie is het onderscheidende verhaal (bedrijfsconcept) dat duidelijkheid aan geeft wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Bijv. Wat we voor een klant willen betekenen en waarom wij dat alleen kunnen. Deze propositie wordt vervolgens vertaald in een merknaam dat deze propositie weergeeft daarna ontwikkeld in een corporate identity (o.a. logo en huisstijl) en in marketingbeleid (o.a. onderstaande P’s).

P van Presentatie
De P van presentatie wordt soms gebruikt om het belang van imago of de manier waarop de onderneming zich presenteert aan te geven. Een sterk imago kan de keuze voor een bepaald product of merk gunstig beïnvloeden. Een bedrijf dat zich professioneel presenteert scoort beter dan een bedrijf dat zich er gemakkelijk vanaf maakt. Een goede uitstraling wekt vertrouwen en vertrouwen trekt klanten aan. Daarom doen bedrijven er verstandig aan zich goed te presenteren. Een goede presentatie komt in alle facetten van de marketingmix terug.

Onder de noemer ‘presentatie’ valt ook de corporate identity. Een ‘corporate identity’ gaat verder dan een logo en huisstijl ontwerpen. Het is de vertaalslag van de propositie naar communicatie en pas daarna naar het ontwerp.

P van Product
We kennen onze plaats in de markt (positionering) en we hebben een geloofwaardig concept (propositie), maar zonder een juist product(en) zullen we niets bereiken. Een goed product (of dienst ) en sluitend productbeleid is ook een belangrijke factor voor succes.

P van Prijs
Het prijsbeleid is een ander marketinginstrument dat een cruciale rol speelt. Met prijsbeleid wordt niet bedoeld kortingen geven of lage prijzen, maar om ‘value for money’ te creëren ofwel om voor een juiste prijs/kwaliteitsverhouding te komen.

P van Plaats
De P van plaats omvat zowel de locatie waar de klant het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de klant een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels...etc.

P van Perifirie
Hiermee worden omgevingsfactoren bedoeld zoals buurt waar het bedrijf gevestigd is of de locatie waar de dienst verricht wordt. In principe ondervindt iedere onderneming voordeel of hinder van de omgeving waarin zij zich bevindt.

P van Personeel
De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid.

P van Promotie
Deze P is inmiddels zo complex geworden dat het een hele rommelige is geworden feitelijk vallen alle marketingdisciplines eronder. Tegenwoordig hebben al deze disciplines hun eigen beleid.

Push & pull
We verdelen de promotiemiddelen in ‘push’ en ‘pull’ technieken, het gaat erom dat het beleid uit de juiste mix bestaat. Met pull wordt bedoeld dat u ‘aanwezig’ bent wanneer klanten naar uw bedrijf zoeken. Bijv. in de Telefoongids als een klant u wilt op zoeken, maar tegenwoordig voornamelijk door aanwezig te zijn op de juiste zoektermen in Google. U trekt dan iemand naar binnen op het moment dat hij/zij interesse heeft. Pull speelt zich veelal af op het internet en is vele malen abstracter en daardoor minder sexy (wel effectiever, minder kosten, meer rendement!). Dit wordt ook wel ‘online marketing’ genoemd.

Bij push gaat u zelf op zoek naar een doelgroep en probeert deze te verleiden (u weet alleen niet of deze klant wel verleid wil worden). Push is bijv. het plaatsen van een advertentie of het versturen van een mailing. Push is veelal kapitaal- en arbeidsintensiever, maar wel sexier dan pull. Dit wordt ook wel ‘offline marketing’ of 'reclame' of 'promotie' genoemd.

Enkele disciplines zijn:
* Communicatie
* Public Relations
* Publiciteit
* Reclame (o.a. vormgeving, copywriting)
* Verkoop & CRM (Customer Relation Management)
* Sales-, cross-, street- (sampling) & joint promotions
* Telemarketing
* Direct mail
* Webdevelopment (webdesign)
* Zoekmachine marketing (SEM)
* Zoekmachine optimalisatie (SEO)
* Zoekmachine adverteren (SEA)
* Affiliate en remarketing
* Beurzen
* Presentatie (showroom, winkelinrichting, etalage etc.)

In feite zijn dit allemaal deelspecialismen geworden, het is voor een marketeer onmogelijk om al deze disciplines te beheersen. Hij dient ervoor te zorgen dat de de juiste instrumenten effectief worden ingezet en deze synergie met elkaar opleveren. We spreken dan over marketingmanagement.

P van Proces
Dit zijn alle processen waar een klant direct of indirect mee te maken heeft, zoals ICT (telefoon, e-mail etc.), administratie, servicedesk etc. Uit factuur is misschien wel meer te halen dan een kale opsomming...

P van Partners
Door de toegenomen belangstelling voor partnerschappen en samenwerkingen over de gehele bedrijfskolom bestaat de behoefte om ook de P van partners aan het model toe te voegen. Vooral de deconglomeratie van de jaren 80 en 90, en de toenamen van activiteiten als co-branding en Ingrediënt-branding hebben het belang van partnerschappen vergroot.

P van Physical evidence
Omdat voor diensten geldt dat de kwaliteit hiervan vooraf niet precies vast staat wordt door sommigen gesteld dat de marketingfunctie fysiek bewijs van de kwaliteit van de dienst moet leveren. Door vooraf helderheid te verschaffen omtrent de kwaliteit van de dienstverlening, neemt het risico voor nieuwe kopers af. Voorbeelden van deze soort fysiek bewijs betreft dan case-studies en testimonials van eerdere gebruikers van de dienst. Tegenwoordig wordt hier referral marketing voor gebruikt.

 • Switch-over for knowhow

  • Meer marketingexpertise in huis
  • Resultaatgerichte aanpak
  • Inzetten van de juiste middelen
  • Meetbare resultaten
  • Vergroten commerciĆ«le slagkracht
  • Versterken concurrentiepositie
 • Quote of the month:


  The best way to predict your future is to create it.

  Abraham Lincoln