• Header

Effectuation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Wat maakt ondernemers als Donald Trump of Richard Branson tot
succesvolle ondernemers? Uit onderzoek van Professor Saras Sarasvathy,
Nick Dew en Rob Wiltbank blijkt dat er 5 principes ten grondslag liggen
aan het denken, beslissen en handelen van topondernemers. Effectuation
is geen harde methode, maar wordt gevormd door een aantal
besluitvormingsprincipes welke dienen te worden opgenomen in het DNA
van het denken van de ondernemer. Deze principes liggen ten grondslag
aan onze filosofie en komen tot uiting in onze aanpak.
Effectuation | de wetenschap van succesvol ondernemerschap
Effectuation is een idee met een gevoel voor een doel - een verlangen om de
wereld en het leven van individuen te verbeteren door de oprichting van
bedrijven, producten, markten, diensten en ideeën. Effectuation is een
menselijke manier om problemen op te lossen gebaseerd op een cognitieve
wetenschappelijke studie onder 27 oprichters van bedrijven, variërend in
grootte van $ 200 miljoen tot $ 6.5 miljard. Effectuation geeft inzicht in de
onvolkomenheden in het dynamische en iteratieve proces bij creatie en
besluitvorming. Het alternatief voor effectuation is het 'oorzaak-gevolg'
denken dat besluitvormingsregels beschrijft die stammen uit 'voorspellen'.
Effectuation is een menselijke (niet lineare) manier om problemen op te lossen
met de volgende uitgangspunten;
• de toekomst is fundamenteel onvoorspelbaar, maar wel beheersbaar door
menselijk inzicht en handelen
• onze omgevingsfactoren staan niet vast, maar worden bepaald door de keuzes
die we maken
• het doel is om vooraf zoveel mogelijk commitment te verkrijgen bij alle
stakeholders om het risico van de onderneming te reduceren
De ingrediënten
Effectuation is de optelsom van commerciële én zakelijke
ondernemersvaardigen. De ingrediënten voor een 'topondernemer' zijn niet
genetische bepaald noch heeft het te maken met persoonlijkheidskenmerken
zoals risico-zoekend gedrag, geld of een unieke visie. Het effectuation
onderzoek heeft uitgewezen dat er een 'wetenschap van ondernemerschap'
(science of entrpreneurship) bestaat waarop 'topondernemers' uit welke
branches, regio's dan ook zich baseren om in hun ondernemerschap
problemen op te lossen.
Deze methode (effectuation) 'wetenschap van succesvol ondernemen' is
toepasbaar voor zowel beginnende als ervaren ondernemers. Starters kunnen
effectuation gebruiken om de overlevingskansen van hun zeer onvoorspelbare
start-up fase te verhogen. Ervaren ondernemers kunnen met effectuation hun
risico's verkleinen en hun groeikansen verbeteren.
Effectuation versus causaliteit
In tal van studierichtingen worden studenten de principes en middelen van
causaliteit (causaal redeneren) geleerd – dit is echter de tegengestelde visie
waarop succesvol ondernemersschap is gebaseerd. Het startpunt van causaal
redeneren begint met een specifiek doel en men zoekt de middelen om dat
doel te bereiken. In de praktijk draaien succesvolle ondernemers dit juist om.
In effectuation wordt uitgegaan van de beschikbare middelen en in een
organisch proces worden doelen geleidelijk weer bijgesteld.
Causaliteit
Bij causaliteit ligt de focus op het bereiken van een gewenst doel door middel
van voorgedefiniëerde middelen. Causale denkers geloven dat: "Als ik de
toekomst kan voorspellen, kan ik hem beheersen."
Effectuation
Bij effectuation ligt de focus op het gebruiken van evoluerende middelen om
nieuwe en andere doelen te bereiken. Effectuation biedt door zijn organische
werkwijze meer ruimte aan flexibiliteit en creativiteit. Effectuation denkers
geloven dat: "Als ik de toekomst kan controleren, is het niet nodig om deze te
voorspellen."
De principes
Effectuation bestaat uit een unieke kijk op het ondernemerschap en bestaat
uit vijf krachtige principes.
'Bird in Hand' Principe
Denk vanuit beschikbare middelen en niet vanuit doelen. Wacht niet op de
perfecte gelegenheid. Start met actie, gebaseerd op wat u direct beschikbaar
hebt. Dit is de inventarisatie van beschikbare middelen aan de hand van de
drie W-vragen: Weet wie u bent (ken uw propositie), weet wat u weet (en ook;
wat u niet weet) en wie u kent (ga partnerships aan).
'Affordable Loss' Principe
Hoeveel is het u waard om het idee verder te brengen. Ga daarbij ook uit van
de vraag of de investering aanvaardbaar is, met andere woorden; investeer
niet meer dan u kunt riskeren. Neem niet een te groot risico waarbij u enkel
uitgaat van de aanname van mogelijk hoge winsten in de toekomst.
'Lemonade' Principe
Maak toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving tot hefboom van
nieuwe kansen 'If you come across lemons, make lemonde!'. Blijf flexibel in
plaats van gefixeerd te zijn op bestaande doelen.
'Crazy-Quilt' Principe
Ga strategische allianties en partnerships (samenwerkingsverbanden) aan met
mensen en organisaties (stakeholders) die elke op hun eigen manier
meebreien aan de uiteindelijke, onvoorspelbare lappendeken. Selecteer de
juiste partners die bereid zijn om een echt commitment aan te gaan door mee
te laten investeren wat ze zich kunnen veroorloven (...). Maak u niet zo veel
zorgen over de concurrentie, noch over ingewikkelde strategische planning.
'Pilot in the plane' Principe
Concentreer u op wat uzelf kan beheersen en creëer daarmee de toekomst.
Als u de toekomst zelf maakt (effectuation), hoeft u haar ook niet te
voorspelen noch te beheersen (causaal).
De effectuation cyclus
Effectuation is geen statisch, eenmalige oefening. Het is een proces dat kan
worden gebruikt in iedere fase waarin een bedrijf start of zich bevind.
Topondernemers gebruiken effectuation om betrokkenheid te creëren bij hun
klanten en partners die gezamenlijk nieuwe middelen en doelen creëren
terwijl nieuwe inzichten en hulpbronnen worden toegevoegd aan de totale
mix.
In plaats van een doel en het vinden van middelen om dat te bereiken,
gebruiken topondernemers nieuwe middelen en nieuwe doelen op een manier
die ze vooraf niet hadden verwacht, door gebruik te maken van het
hefboomeffect van onvoorspelbaarheid en verrassingen. Effectuation wordt
gebruikt om het risico van de onderneming te verlagen door partnership en
co-creatie. Hierdoor ontstaat meer commitment en door het inbrengen van
meer expertise onstaan er tal van nieuwe en nuttige kansen. Dynamic
processing zorgt voor een organisch proces dat zorgt voor de benodigde
flexibiliteit en creativiteit.

 • Switch-over for knowhow

  • Meer marketingexpertise in huis
  • Resultaatgerichte aanpak
  • Inzetten van de juiste middelen
  • Meetbare resultaten
  • Vergroten commerciĆ«le slagkracht
  • Versterken concurrentiepositie
 • Quote of the month:


  The best way to predict your future is to create it.

  Abraham Lincoln